CSS WEB DEVELOMENT TRACK
1 Glas | 328 Obiskov | Tvoja ocena [?]
Python For Machine Learning PYTHON Track
1 Glas | 114 Obiskov | Tvoja ocena [?]
Python For Ecommerce PYTHON Track
1 Glas | 108 Obiskov | Tvoja ocena [?]
Python For Deep Learning PYTHON Track
1 Glas | 100 Obiskov | Tvoja ocena [?]
Python For Software Development PYTHON Track
0 Glasov | 115 Obiskov | Tvoja ocena [?]
Introduction to Basic Python Programming PYTHON Track
1 Glas | 88 Obiskov | Tvoja ocena [?]